Ochrana investic, rychlejší rozjetí eshopů

Stavební dozor nad eShopy

Nechcete, aby Vás stavební firma ošidila tím, že nedodrží nekteré postupy a nepoužije schválený materiál ? Bojíte se protože víte, že pak postupně budete muset řešit menší i větší problémy, že vám může popraskat stěna, že podlaha nebude mít správnou nosnost, že práce nebudou provedeny přesně a že vám stavební firma naúčtuje neprovedené vícepráce ? A bojíte se, že všechny ty nepřesnosti, špatný materiál apod. pak budou vyžadovat další nákladné opravy, navíc v době když v domě budete bydlet a kdy už to bude nejméně vhodné ? Pak je jednoduchým řešením objednání odborného stavebího dozoru.

Vývoj eShopu potřebuje také odborný stavební dozor…

Proč ? Protože ke zmaření investic, nákladným opravám v nejnevhodnější dobu zde docela často dochátí často. Navíc Vám utíkají peníze, které již jste chtěli provozem eShopu dávno vydělat. Naopak – náklady na vytvoření eshopu se nevracejí. Některé slibované funkce eShopu chybí, nekteré fungují špatně a domluva s dodavatelm systémů je špatná – tvrdí, že dostál všem závazkům. Pak je jednoduchým řešením objednání odborného „stavebního dozoru“ – musíte jej ale objednat s dostatečným předstihem

Přesvědčte se sami…

Zde budu uvádět několik příkladů přímo z praxe (kde jsem prováděl analýzy, připomínkoval chybějící funkce, zjišťoval proč obchod nefunguje, jak by měl). eShop 1  Podnikatel ukázal programátorovi vzorový eShop. Nový eShop byl naprogramován, ale následně se zjistilo, že zde chybí spousta funcí, které majitel předpokládat, automaticky že v eShopu budou. Chyběly možnosti zveřejňování novinek, článků, detailnější nastavování. Některá funkčnost byla od základu špatná a nedotažená. Nebylo možné provést ani základní SEO optimalizaci bez nutnosti rozsáhlých programátorských úprav. Souhrnně : Počáteční investice cca 100 000 kč, další investice očekávám v objemu cca 50 000 – 100 000 Kč, aby obchod opravdu „šlapal“. Přitom vše by se dalo řešit v rámci původní investice, pokud by byly hlídány dobře veškeré podmínky. eShop 2  V tomto případě došlok naprogramování nového eShopu, ve kterém se dopustil programátor svoji ledabylostí hned nakolika přehmatů (pravděpodobně jen kopíroval celé kusy kódu z jiného eShopu), takže se zde objevovaly nesmyslná klíčová slova apod. Nadpisy měly nesmyslnou strukturu, některé bloky informací byly uspořádány nelogicky. V kódu byly dokonce věci, které Google zakazuje, takže hrozilo to, že eShop bude vyřazen z vyhledávání. Rekapitulace: 20 000 bylo vynaloženo zbytečně, protože nový eshop nepřinášel žádnou lepší funkčnost – naopak hrozila penalizace. Díky detailní analýze a upozornění an nedostatky se však podačilo druhou část platby odsunout do doby, než budou nedostatky kompletně odstraněny. Podobných případů lze najít desítky, možná i stovky…
Pomáháme s eShopy

  • Ochrana investic
  • Kontrola dodavetelů
  • Stavební dozor nad eShopy
  • Konzultace
  • SEO optimalizace

Co vám přinášíme ?

  • Podstatná úspora prostředků
  • Rychlelší rozjetí eShopů
  • Zisk za kratší dobu
  • Odtranění problému před spuštěním eShopu
  • Celková úspora času